Militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon
Utgitt av Feltprestkorpset (kontaktinfo)
2015
Pacem nr. 1 2015
2014
Pacem Nr. 1 2014
Pacem Nr. 2 2014
2013
Pacem nr. 1 og 2 2013
2012
Pacem nr. 1 2012
Pacem nr. 2 2012
2011
Pacem nr. 1 2011
Pacem nr. 2 2011
2010
Pacem nr. 2 2009/1 2010
Pacem nr. 2 2010
2009
Pacem nr. 1 2009
2008
Pacem nr. 1 2008

Etikkens foranderlighet

Barnesoldaten

Forkynnelse og spiritualitet

Pacem nr. 2 2008

Forvaltningsetikk

2007
Pacem nr. 1 2007

Militær profesjonsdannelse

Å være i strid

PACEM nr.2 2007

Menneskesyn og etikk Militær klokskap

2006
Pacem nr.1-2006

Afrika/Militæretikk/Annet/Debatt

Pacem nr. 2 2006
2005
Pacem nr.1-2005

Skadeskutt idealisme?/ Terrorbekjempelse og humanitet

Pacem nr. 2 2005
2004
Pacem nr.1-2004

Religion og konflikt/Hva er en "god" soldat?

Pacem nr. 2-2004

Krigens regler Abu Ghraib/Hellige kriger?/Religion og kultur

2003
Pacem nr.1-2003

Tema: Norm og kontekst/Interkulturell forståelse/Debatt: Politisk realisme/Bokanmeldelser

Pacem nr.2-2003

Religiøs ekstremisme/Religion i Forsvaret/Kirke i Forsvaret - FPK 50 år

2002
Pacem nr. 1-2002

Tema: Bruk av militærmakt/Forsoning/Debatt: Feltprester og uniform

Pacem nr. 2-2002

Tema: Sårbarhet og sikkerhet

2001
Pacem nr. 1-2001

Tema: Respons på 'Mellom makt og avmakt'/Religiøs sameksistens

Pacem nr. 2-2001

Tema: Feltpresten

2000
Pacem nr. 1-2000

Tema: Humanitær intervensjon

Pacem nr. 2-2000

International Military Ethics Symposium

Pacem nr. 3-2000

Mellom makt og avmakt - en studie ved Feltprostens Teologiske fagråd

1999
Pacem 1-1999

Tema: Exit Libanon/Forsvarets verdigrunnlag

Pacem 2-1999

Tema: Religion forsvar dialog/Intervensjon

1998
Pacem nr. 1-1998

Tema: Internasjonale operasjoner

Pacem nr. 2 1998

Tema: Person, yrke og etikk

Kontaktinformasjon til redaksjonen og tidsskriftet